Politica de confidențialitate

Buletin informativ de gestionarea datelor

referitoare la gestionarea datelor cu privire la webshop

 

 

 1. Denumire operator date

 

Denumire firmă:

Picmac Kft. (S.R.L.)

Sediu:

4400 Nyíregyháza, str.Vay Ádám, nr.4-6, et.1,  ap.114/A-B.

Nr. ordine în registrul comerțului:

15-09-084200

Cod fiscal:

RO42028287

Reprezentant:

Tar Attila

 

 

 1. Legislațiile care stau la baza operării datelor

 

Pentru prelucrarea datelor privind webshopul sunt competente următoarele acte normative:

 • Textul valabil al Regulamentului nr. 679/2016 (27 aprilie 2016) al Parlamentului European și ale Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE:
 •  
 • Textul valabil la Legii nr. 112 din anul 2011 privind autodeterminarea informațiilor și libertatea de comunicare (dreptul la informare)(în continuare: Info tv.): https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
 • Textul valabil al Legii nr. 48 din anul 2008 privind condițiile de bază și unele restricții ale activităților de reclamă și publicitate economică: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV
 • Textul valabil al Legii nr. 155 din anul 1997 privind protecția consumatorilor: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

 1. Informții cu privire la datele operate

 

Domeniul datelor operate și scopul operării datelor

 

Domeniul și scopul datelor operate, perioada, baza legală și modul operării datelor sunt cuprinse în anexa prezentului buletin informativ.

 

 1. Accesul la date și măsuri de siguranță a (securitatea) datelor

 

 1. Accesul la date și transmiterea (transferul) datelor

 

Datele personale furnizate de dumneavoastră sunt disponibile angajților noștri cu atribuții de operare date în vederea deservirii sarcinilor lor de serviciu.

Operatorul de date va transmite către subcontractanții cuprinși în anexa prezentului regulament, datele personale operate.

 

Operatorul de date va furniza datele personale către alți Operatori de date, organe de stat  - necuprinse în anexă – doar în cazuri excepționale.

 

De exemplu, în cazul în care

 • este inițiată o procedură de judecată într-un caz privitor la persoane dumneavoastră și instanța competentă are nevoie de datele dumneavoastră personale în vederea îmnânării actelor care conțin datele dumneavoastră personale,
 • poliția sesizează (caută) Operatorul de date și în vederea cercetării solicită să transmită actele care conțin datele dumneavoastră personale.

 

 

 1. Măsuri de securitate a datelor

 

Operatorul de date va stoca datele personale furnizate de dumneavoastră pe serverele operatorului de date, respectiv, dacă este cazul, în arhiva pe suport de hârtie. În vederea stocării datelor personale Operatorul de date nu va apela (solicita) la serviciile altor societăți. 

Operatorul de date se va îngriji prin măsuri adecvate, ca să protejeze datele personale, printre altele, împotriva posibilității de accesare de către persoane neautorizate sau împotriva efectuarii unor modificări neautorizate. Astfel, de exemplu, posibilitatea de accesare a datelor personale stocate pe servere sunt gestionate (înregistrate) de către Operatorul de date, adică, totdeauna se poate verifica cine, când și ce fel de date personale a accesat. 

 

 1. Drepturile celui vizat cu privire la operarea de date

 

 1. Drepturile dumneavoastră de accesare

 

În calitate de îndreptățit, dumneavoastră puteți accesa datele dumneavoastră personale. 

 

În cazul în care solicitați ca Operatorul de date să vă înștiințeze de faptul că acesta operează datele dumneavoastră personale, Operatorul de date este obligat să vă furnizeze informații, cu privire la următoarele:

 

 1. ce fel de date personale se operează,
 2. care sunt bazele legale,
 3. care este scopul operării datelor, 
 4. care sunt sursele,
 5. perioada de orepare.

 

Drepturile dumneavoastră pentru a primi informații despre faptul că Operatorul de date operează (sau nu) datele dumneavoastră personale,

 

 1. se extinde la datele personale care vizează persoana dumneavoastră;
 2. nu se extinde la datele anonime;
 3. nu se extinde la datele care nu se referă la persoana dumneavoastră; și
 4. cuprinde datele pseudonime referitoare, fără echivoc, la persoana dumneavoastră.

 

La solicitarea dumneavoastră Operatorul de date va asigura disponibilitate de accesarea datelor dumneavoastră personale și copii despre acestea. În cazul în care solicitați copii suplimentare/repetate de pe datele dumneavoastră personale, Operatorul de date poate percepe taxe rezonabile în vederea achitării cheltuielilor administrative ivite pe parcursul îndeplinirii solicitării, taxe care vor fi suportate de dumneavoastră.

 

 1. Dreptul dumneavoastră la corecții

 

Sunteți îndreptățit la corectarea datelor dumneavoastră personale.

 

Acest drept

 1. nu se extinde pe datele anonime;
 2. se extinde la datele personale privind persoana dumneavoastră;
 3. nu se extinde pe datele personale care nu se referă la persoana dumneavoastră; și
 4. cuprinde datele pseudonime referitoare, fără echivoc, la persoana dumneavoastră.

 

În baza solicitării dumneavoastră, Operatorul de date va corecta sau completa în mod corespunzător datele dumneavoastră personale. Operatorul de date va informa destinatarii datelor personale (în cazul existenței unor astfel de destinatari) despre corectările efectuate privind datele dumneavoastră personale. Operatorul de date, însă, nu va informa destinatarii datelor personale despre corecțiile efectuate privind datele personale, în cazul în care informarea destinatarilor se dovedește a fi imposibilă sau implică un efort exagerat de mare.    

 

 1. Dreptul la radiere (ștergere)

 

În anumite condiții sunteți îndreptățit la radierea (ștergerea) datelor personale.

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care 

 1. Operatorul de date gestionează datele personale și
 2. dumneavoastră solicitați radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale și
 3. datele personale nu sunt necesare pentru acele scopuri, pentru care Operatorul de date efectuează gestionarea datelor personale.

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care

 1. Operatorul de date gestionează datele personale și
 2. dumneavoastră solicitați radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale și
 3. vă retrageți consimțământul, care constituie baza operării datelor și
 4. nu există alte norme legislative pentru operarea (gestionarea) în continuare a datelor dumneavoastră. 

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care

 1. operarea datelor este necesară în vederea validării de drept a unor interese ale Operatorului de date sau ale unei terțe persoane și  
 2. dumneavoastră contestați împotriva faptului ca Operatorul de date să gestioneze datele dumneavoastră personale și
 3. motivul de drept privind gestionarea datele personale de acest fel este neprivilegiat comparativ cu contestația dumneavoastră. 

 

Operatorul de date este obligat să radieze (șteargă) datele dumneavoastră personale, fără întârziere neîntemeiată, în cazul în care

 1. dumneavoastră solicitați radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale și
 2. gestionarea datelor de acest fel de către Operatorul de date nu este ilicit, sau
 3. radierea (ștergerea) este obligată în conformitate cu legislația în vigoare, sau  
 4. datele dumneavoastră personale sunt colectate în contextul serviciilor conexe cu societatea informațională.

 

Operatorul de date va informa destinatarii datelor personale (în cazul existenței unor astfel de destinatari) despre radierea (ștergerea) datele dumneavoastră personale. Operatorul de date, însă, nu va informa destinatarii datelor personale despre radierea (ștergerea) datelor dumneavoastră personale, în cazul în care informarea destinatarilor se dovedește a fi imposibilă sau implică un efort exagerat de mare.

 

 1. Dreptul dumneavoastră la limitarea (restricționarea) operării datelor

 

Puteți solicita limitarea (restricționarea) gestionării datelor dumneavoastră personale.

Drepturile dumneavoastră în privința solicitării limitării (restricționării) de gestionare a datelor dumneavoastră personale

(a)        nu se extinde la datele anonime;  

(b)       se extinde la datele personale privind persoana dumneavoastră;  

(c)        nu se extinde la datele personale care nu vizează persoana dumneavoastră; și

(d)       cuprinde datele pseudonime referitoare, fără echivoc, la persoana dumneavoastră.

 

În cazul în care solicitați limitarea (rsetricționarea) datelor dumneavoastră personale și contestați corectitudinea acestor date, Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale pe perioada în care verifică corectitudinea acestora.  

Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale, dacă dumneavoastră solicitați limitarea (restricționarea) gestionării acelor date, ale căror gestionare este ilegală și dumneavoastră sunteți împotriva ștergerii acestora. 

 

Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale, în cazul în care

(a)        dumneavoastră solicitați limitarea (restricționarea) gestionării datelor dumneavoastră personale și

(b)       Operatorul de date nu mai are nevoie de aceste date în scopul gestionării datelor și   

(c)        solicitați datele dumneavoastră în vederea formulării, validării sau protejării unei pretenții de drept.

 

Operatorul de date va limita (restricționa) accesarea datelor dumneavoastră personale, în cazul în care

 1. Contestați împotriva unor asemenea gestionări a datelor personale, care sunt necesare cu scopul unor interese de drept ale Operatorului de date și
 2. Sunteți în așteptarea unei confirmări, că gestionarea datelor personale de către Operatorul de date are un motiv legal, care nu beneficiază de prioritate comparativ cu contestația dumneavoastră.

 

Operatorul de date va informa destinatarii datelor personale (în cazul existenței unor astfel de destinatari) despre limita (restricționa) gestionării datele dumneavoastră personale. Operatorul de date, însă, nu va informa destinatarii datelor personale despre o asemenea limitare (restricționare), în cazul în care informarea destinatarilor se dovedește a fi imposibilă sau implică un efort exagerat de mare.

 

În cazul în care Operatorul de date limitează (restricționează) gestionarea datelor dumneavoastră personale, atunci

(a)        va stoca aceste date personale,

(b)       în baza consimțământului dumneavoastră poate gestiona asemenea date personale,

(c)        poate gestiona datele personale în vederea formulării, validării sau protejării unei pretenții de drept, sau pentru protejarea drepturilor unei persoane.

 

 1. Dreptul la portabilitatea datelor

 

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale furnizate de dumneavoastră pentru un operator de date, într-un format defalcat, folosit în domenii extinse, cu posibilitate de citire cu calculatorul, de asemenea sunteți îndreptățit la transmiterea acestor date (acolo unde tehnic există posibilitate) către un alt operator de date, fără ca acest lucru să împiedice pe acel operator de date, căruia ați furnizat acestea, dacă gestionarea (operarea) de date se bazează pe un consimțământ sau este necesar în vederea executării unui contract și gestionarea (operarea) de date este efectuată printr-un mod automatizat.

 

Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor

(a)        nu se extinde la datele anonime;

(b)       se extinde la datele personale care sunt legate de persoana dumneavoastră;

(c)        nu se extinde la datele personale care nu este legată de persoana dumneavoastră; și

(d)       nu se extinde la datele pseudonime fără echivoc.

 

 1. Termenul de administrare al solicitării dumneavoastră, ca persoană vizată

 

Operatorul de date va răspunde, fără întârziere neîntemeiată, la solicitările dumneavoastră cu privire la drepturile aferente conform celor sus menționate, cel târziu în termen de o lună.   

 

 1. Dreptul la formularea contestației

 

În cazul în care considerați că sunteți vătămat în dreturi, Operatorul de date recomandă să inițiați o confruntare cu Operatorul de date, pe cale de contact direct. În cazul în care o astfel de confruntare nu se soldează cu rezultate, sau nu doriți participarea la o astfel de activitate, vă puteți adresa către judecătorie sau către NAIH. În cazul inițierii unei proceduri de judecată, puteți decide ca aceasta să fie inițiată în fața judecătoriei competente din raza de domiciliu sau reședința dumneavoastră.   

 

Datele de contact ale NAIH sunt următoarele: 1125 Budapesta, Aleea Szilágyi Erzsébet, nr. 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; pagina web: www.naih.hu

 

 1. Modificările prezentului buletin informativ

 

Operatorul de date își rezervă dreptul de modificare, în orice moment, al prezentului buletin informativ. Despre astfel de modificări, Operatorul de date va informa clienții, după caz, în scrisori sau e-mail, iar în toate cazurile conform legislației în vigoare.

 

 

 

Gestionare de date privind cumpărăturile efectuate în magazinul on-line/webshop

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Data personală

 

Scopul gestionării datelor

 

Baza legală a gestionării datelor

 

Cine au acces la date

 

Modul stocării: pe suport hârtie și/sau electronic

 

Locul stocării

 

Perioada stocării

 

1.

Nume

Vânzarea produsului, Facturare

Este necesar pentru executarea contractului sau pentru etapele care preced încheierea contractului

Administrație, Angajații cu responsabilități de vânzări, Facturare

E

Arhivă electronică

Conform celor stabilite în Legea privind sistemul de impozitare

2.

Adresa

Vânzarea produsului, Facturare

Este necesar pentru executarea contractului sau pentru etapele care preced încheierea contractului

Administrație, Angajații cu responsabilități de vânzări, Facturare

E

Arhivă electronică

Conform celor stabilite în Legea privind sistemul de impozitare

3.

Identificator online

Vânzarea produsului, Facturare

Este necesar pentru executarea contractului sau pentru etapele care preced încheierea contractului

Administrație, Angajații cu responsabilități de vânzări, Facturare

E

Arhivă electronică

Conform celor stabilite în Legea privind sistemul de impozitare

4.

Adresa e-mail

Vânzarea produsului, Facturare

Este necesar pentru executarea contractului sau pentru etapele care preced încheierea contractului

Administrație, Angajații cu responsabilități de vânzări, Facturare

E

Arhivă electronică

Conform celor stabilite în Legea privind sistemul de impozitare

5.

Număr de telefon

Vânzarea produsului, Facturare

Este necesar pentru executarea contractului sau pentru etapele care preced încheierea contractului

Administrație, Angajații cu responsabilități de vânzări, Facturare

E

Arhivă electronică

Conform celor stabilite în Legea privind sistemul de impozitare

 

Anexa nr.1.

Evidența transferuri de date

Nr.crt.

Data

Destinatar

Domeniul datelor personale

Alte date

Observație

1.

continuă

TAX-INFO Adótanácsadó, Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (SRL)

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru îndeplinirea serviciului de contabilitate

2.

continuă

P.A.M. Generátor Korlátolt Felelősségű Társaság (SRL)

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru îndeplinirea serviciului de Hosting

3.

continuă

Amazon Web Services EMEA SARL

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru îndeplinirea serviciului de Hosting

4.

continuă

Dynamic Parcel Distribution S.A.

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru îndeplinirea serviciului de transport

5.

continuă

S.C. Nemo Expres Logistic SRL

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru îndeplinirea serviciului de transport

6

continuă

Urgent Cargus

SRL

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru îndeplinirea serviciului de transport

7.

continuă

The Rocket Science Group, LLC

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru asigurarea unui sistem de trimitere a Buletinului informativ

 

8.

 

continuă

Twilio Ireland Limited

Date specificate în acest Buletin informativ

 

Date necesare pentru asigurarea unui sistem de trimitere a Buletinului informativ

 

 


Compari păreri, experiențe